Gratis maatvoering op uurwerken
Geschenkverpakking en gratis levering vanaf €50
Veilig online betalen

Privacy Policy

Versato Juweliers


New Versato NV hecht belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onderstaande Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door New Versato NV, Waterloosesteenweg 1151 – 1180 Ukkel,  (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website https://www.versato.be, zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen.

Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u een verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen.

Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt New Versato NV informatie. Middels het gebruik door u van onze online-diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. New Versato NV bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Identiteitsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum


Het verstrekken van bovenstaande informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

New Versato NV zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

De persoonsgegevens die via onze online diensten worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor het klantenbestand en zullen geenszins overgedragen worden aan derden.  Op eenvoudig verzoek van de betrokken persoon kunnen deze gegevens aangepast, dan wel verwijderd worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.  Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is.

Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

Het is belangrijk te weten dat uw gegevens ten allen tijde uw eigendom blijven en dat u in dat opzicht over een aantal belangrijke rechten beschikt :

 • U kan ten allen tijde toegang krijgen tot de persoonsgegevens die New Versato van u in het bezit heeft.
 • U kan bij New Versato informatie bekomen over hoe je persoonsgegevens gebruikt worden en een voorbeel hiervan is de Privacy Policy.
 • U heeft het recht ons te vragen om bepaalde fouten in uw persoonsgegevens of voorkeuren aan te passen.
 • U kan eveneens om een verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken.

U kan dit doen door ons te contacteren via het webformulier of via email (info@versato.be) of via telefoon 03 353 44 49 of per post (New Versato NV, Waterloosesteenweg 1151 – 1180 Ukkel)


New Versato NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op vlak van wetgeving, technologie…. Het valt dan ook aan te bevelen om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy alsnog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens, mag u steeds met ons contact opnemen via volgend contactformulier.

Stuur ons een bericht